kennis

marktvisie

In het blad Marktvisie mocht ik mijn kijk op markten en het organiseren ervan delen. Let op! De markt in Vught met Pasen is vlak voor het ter perse gaan […]

aansprakelijkheidsverzekering

Floor mailde me met een vraag over een aansprakelijkheidsverzekering waar ik geen antwoord op heb. Bij markten die ik zelf organiseer wordt die niet van deelnemers verwacht, bij andere creatieve […]